Instalace standardních solárních modulů

Kompletní návod instalace standardních solárních modulů

Návodový list k prohlédnutí a stažení:

Návod k instalaci standardních solárních modulů slouží k zákazníkovi, aby správně nainstaloval solární moduly.
Tato obecná příručka poskytuje důležité bezpečnostní informace týkající se instalace, údržby a manipulace se standardními solárními moduly I’M SOLAR.
Profesionální instalační technik si musí pečlivě přečíst tyto pokyny a přísně je dodržovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, zranění nebo poškození majetku. Instalace a manipulace s FV moduly vyžadují profesionální dovednosti a měli by být prováděny pouze kvalifikovanými odborníky. Instalační firmy musí o výše uvedených informacích informovat koncové uživatele (spotřebitele). Slovo “modul” nebo “PV modul” použité v tomto návodu se vztahuje na jeden nebo více standardních solárních modulů I’M SOLAR.
Tato příručka platí pouze pro standardní typy modulů. Viz modely produktů v příloze.
Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití. Doporučujeme pravidelně kontrolovat im.solar nejnovější verzi.

1.1 Odmítnutí odpovědnosti za instalaci
Informace obsažené v této příručce podléhají změnám ze strany I’M SOLAR bez předchozího upozornění. I’M SOLAR neposkytuje žádnou záruku jakéhokoli druhu, ať už explicitně nebo implicitně, s ohledem na informace obsažené v tomto dokumentu.
V případě jakékoli nesrovnalosti mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu má přednost anglická verze. Podívejte se prosím na naše seznamy produktů a dokumenty zveřejněné na našich webových stránkách na adrese: im.solar, protože tyto seznamy jsou pravidelně aktualizovány.

1.2 Omezení odpovědnosti
I’M SOLAR nenese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, včetně – bez omezení – ublížení na zdraví, zranění nebo poškození majetku v souvislosti s manipulací s FV moduly, instalací systému nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto manuál.

Návod k instalaci standardních solárních modulů
Návod k instalaci standardních solárních modulů

 

 

Přejít nahoru